18-06_gebänderte Prachtlibelle_V307325_WbZbhv_Stichkanal.jpg
 
gebänderte Prachtlibelle - weiblich