AUS-044_Sydney-Skyline_88-05-01v.jpg
Sydney - Skyline